Pro území CHKO Soutok je připraven návrh bližších ochranných podmínek

Bližší ochranné podmínky (BOP) uvádějí činnosti a zásahy, které je možno provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Pro celé území připravované CHKO Soutok se navrhují BOP, které orgánu ochrany přírody umožní:
• chránit vodní režim a retenční schopnost oblasti
• chránit vegetaci stojatých vod
• regulovat vypouštění živočišných druhů s negativním vlivem na přirozené složení vodních ekosystémů
• regulovat pořádání hromadných akcí
• regulovat leteckou aplikaci biocidů a hnojiv.

Pro území I. a II. zóny CHKO se navrhují BOP, které orgánu ochrany přírody umožní:
• regulovat používání létacích zařízení (např. dronů), která by mohla rušit hnízdící ptáky
• regulovat činnosti snižující druhovou pestrost lučních ekosystémů
• usměrňovat lesnické činnosti, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu lesních ekosystémů, zejména výskyt vzácných druhů v nich

Návrh BOP je připraven tak, aby podporoval ochranu území usměrněním hospodářských činností, které by mohly vést ke zhoršování dochovaného unikátního stavu přírody a krajiny, ale do života místních občanů a činnosti zájmových sdružení nezasahoval. Některé BOP jsou proto formulovány tak, že se nevztahují na zastavěná území a zastavitelné plochy obcí.

Zdroj: AOPK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *