Proč je třeba území chránit?

Budoucí CHKO Soutok leží na Břeclavsku a předpokládá se, že bude zahrnovat celkem 12 000 hektarů mimořádně cenné přírody.

Cílem jejího vyhlášení je chránit největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Lužní lesy tvoří směs listnatých stromů, které potřebují krátkodobé periodické záplavy, aby mohly prospívat. Protože koncem 20. století byly nedaleko vybudovány Novomlýnské nádrže, které zadržují vodu řeky Dyje.

Aby lužní lesy nezahynuly, vypouští se každý rok z nádrží voda tak, aby zaplavila celé území lužních lesů. I tak je zde ale velké množství rostlin a živočichů, které je třeba chránit intenzívněji. A právě proto by měla být CHKO Soutok vyhlášena co nejdříve.

Významný krok pro celý region
Na přípravě chráněného území se podílí celá řada subjektů, mimo jiné Ministerstvo životního prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 90 % lužních lesů budoucí CHKO leží na pozemcích v majetku státu.

CHKO bude zahrnovat katastry desítky obcí, s jejichž představiteli budou ochránci přírody jednat o konkrétních podmínkách vzniku CHKO v nejbližší době.

Vyhlášení CHKO Soutok prospěje také lokální ekonomice, protože lze předpokládat zvýšený zájem turistů. To povede k zachování pracovních míst, a navíc další zaměstnance bude potřeba také pro aktivní péči o nové chráněné území. Ochrana lužních lesů je tak v zájmu všech.