Vyhlášení CHKO Soutok prospěje regionální ekonomice

AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) zadala zpracování odborné studie „Vyhodnocení socioekonomických dopadů vyhlášení CHKO Soutok“.

Ochrana území Soutoku formou CHKO na ploše 139 kmprospěje regionální ekonomice; zvýšení roční regionální produkce představuje 87,5 mil. Kč, z toho 29,3 mil. Kč připadne na zvýšení HDP regionální ekonomiky Soutoku.

Zvýšení ročních celkových výdajů návštěvníků Soutoku totiž přispěje k tvorbě či zachování 30 pracovních míst v regionu. K tomu je třeba připočítat i nová pracovní místa potřebná pro péči o nové chráněné území a jeho správu, zvýšení dostupnosti dotačních zdrojů a výrazné zjednodušení státní správy v ochraně přírody a krajiny.

Dopad vyhlášení CHKO Soutok na lesní hospodaření a subjekty hospodařící v dalších dotčených odvětvích je zanedbatelný, zejména proto, že omezení, která by z titulu CHKO přicházela v úvahu, již dnes v území existují v souvislosti s jinými formami ochrany.

CHKO však hospodařícím subjektům usnadní použití pro přírodu vhodnějších technologií, aniž by byly ekonomicky znevýhodněny.

Zdroj: AOPK ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *