CHKO Soutok bude mít kolem 12.000 hektarů

Chystaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok u soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku by měla mít kolem 12 000 hektarů, předjednávají ji ochránci přírody. Obeslali obce s nabídkou setkání se zastupiteli.

Agentura začala z pověření ministerstva seznamovat obce, významné hospodářské subjekty, místní instituce a organizace s návrhem vymezení CHKO Soutok, její zonací a bližšími ochrannými podmínkami.

„Po padesáti letech snah, nejrůznějších výzev, petic, stanovisek, nekonečných jednání a diskusí byly nyní konečně zahájeny reálné kroky k zajištění územní ochrany oblasti soutoku Moravy a Dyje – mimořádně cenné krajiny mezinárodního významu. Pokud se podaří vyhlásit CHKO Soutok, bude odstraněn bezesporu největší dluh české státní ochrany přírody,“ uvedl ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Pavel Pešout.

Cílem předjednání návrhu CHKO je shromáždit připomínky a podněty a zohlednit je tak, aby návrh měl co nejširší shodu v regionu ještě před zahájením oficiálního procesu vyhlašování ze strany ministerstva.

CHKO vyhlašuje vláda, podle Hladíka by to „superrychle“ bylo ještě letos, reálně to vidí v polovině příštího roku. Chráněná krajinná oblast by měla vzniknout přibližně na 12.000 hektarech, kdy více než 90 procent lesů je ve vlastnictví státu. Do oblasti bude patřit zhruba desítka obcí.

Po větší ochraně lužních lesů v oblasti volají ochránci přírody několik desítek let, dodnes jsou tam ale jen dvě malé národní přírodní rezervace s lužními pralesy. Takzvaná Moravská Amazonie je největším zachovalým lužním komplexem v České republice. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *