Český svaz ochránců přírody – CHKO Soutok chceme!

Český svaz ochránců přírody, který zastřešuje téměř 300 organizací po celé republice, je dlouhodobým zastáncem změny hospodaření a zvýšení ochrany území v oblasti Soutoku Moravy a Dyje.

Dlouhodobá nedostatečná ochrana území je pro nás natolik silné téma, že jsme se mu věnovali i na loňském sněmu v dubnu 2022, kde zástupci všech členů ČSOP vyjádřili vyhlášení CHKO Soutok jednoznačnou podporu a přijali následující usnesení:

Sněm podporuje další rozvoj sítě velkoplošných zvláště chráněných území v České republice – konkrétně CHKO Soutok. Oblast soutoku Moravy a Dyje, zkráceně Soutok, je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Díky vysoké koncentraci přírodních a kulturních hodnot doznal mezinárodního uznání. Soutok je zařazen do evropské soustavy Natura 2000, mezi biosférické rezervace UNESCO a mokřady mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy. Kulturní krajina Lednicko-valtického areálu je více jak čtvrtstoletí zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Všechna tato ocenění dokládají mimořádný význam území, nezajišťují však jeho ochranu.

Soutok je unikátním územím především díky své historické hospodářské minulosti. Bohužel současné intenzivní velkoplošné pasečné hospodaření vylučuje dlouhodobé uchování zdejší biodiverzity. Český svaz ochránců přírody proto uvítal, že se Vláda ČR ve svém programovém prohlášení zavázala vyhlásit Soutok jako národní park. S obavami však sledujeme nekončící diskuse o vhodné kategorii chráněného území, přičemž Soutok zůstává nadále prakticky bez ochrany. ČSOP proto vyzývá Ministerstvo životního prostředí a Jihomoravský kraj k bezodkladnému vyhlášení maloplošných chráněných území pro ochranu nejcennějších částí území a k zahájení kroků k přípravě velkoplošné ochrany Soutoku, nejlépe chráněné krajinné oblasti.

Jsme proto rádi, že Ministerstvo životního prostředí i Jihomoravský kraj „vyslyšeli“ naše usnesení a pilně pracují na přípravě vyhlášení CHKO Soutok.

Je jasné, že ne každému se musí tento krok líbit, a to z různých důvodů. Právě proto probíhají více jak rok desítky jednání s místními obcemi, občany a dalšími zainteresovanými stranami.

Co je dobrá zpráva, postupně se všechny sporné body daří úspěšně řešit a samotná příprava na vyhlášení se pomalu, ale jistě, blíží. A to možná děsí některé zaryté odpůrce větší ochrany území, kteří tak sahají k zbraním „těžšího kalibru“, jako jsou zkreslování faktů až dezinformace.

Zdroj: Ekolist.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *